PROTOCOL D’ENTRENAMENTS

Dilluns tenim previst tornar als entrenaments, i ho farem amb les mesures de seguretat obligatòries que es dicten des de les autoritats competents.
Són uns tràmits i uns costums als que ens haurem d’anar acostumant si volem mantenir el virus lluny nostre.

És per això que hem redactat unes normes/protocol que es deriven de la reunió que vam tenir dimecres amb l’Ajuntament.

PROTOCOL D’ENTRENAMENTS
– No hi haurà vestidors, per tant s’ha de venir canviat de casa i portar el calçat de bàsquet en una motxilla.
– No es podrà veure aigua dels lavabos, s’ha de dur una ampolla de casa i no compartir-la.
– Dur la mascareta fins que l’entrenador ho indiqui.
– El wc pels jugadors del bàsquet és el que hi ha al costat de consergeria, no el de la zona de vestidors.
– Rentar-se les mans abans i després de sortir de l’entrenament.
– No entrar a la pista fins que l’entrenador ho indiqui.
– Arribar amb puntualitat per tal que el conserge prengui la temperatura als jugadors i passi llista.
– Els acompanyants no podran accedir al recinte i han de mantenir la distància de seguretat.
– Un cop acabat l’entrenament no es podrà romandre a la pista ni a la grada.
– S’ha de dur una declaració responsable cada 15 dies.
– Si algun jugador o tutor detecta alguna simptomatologia relacionada amb Covid19 avisarà al club l’abans possible per tal de prendre mesures.
– Aquest protocol pot ser variat segons les indicacions dels òrgans competents.

També s’haurà de portar signada pels pares/mares/tutor legal o el jugador mateix en cas de ser major d’edat una declaració de responsabilitat.